ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับปฐมวัย 3-5 ปี ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ

Posted on 09/10/2012. Filed under: + ระดับปฐมวัย/อนุบาล | Tags: , , , |


 

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2547

เอกสารฉบับนี้นำเสนอ 2 ตอน คือแนวคิดการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3-5 ปี สำหรับการประเมินภายนอก และตัวบ่งและเกณฑ์การประเมิน ด้านผู้เรียน ผู้บริหารและครูผู้สอน

คำนำ
บทนำ
ตอนที่ 1 แนวคิดการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3-5 ปี สำหรับการประเมินภายนอก
ตอนที่ 2 ตัวบ่ง และเกณฑ์การประเมิน ระดับปฐมวัย 3-5 ปี

– มาตรฐานด้านผู้เรียน
– มาตรฐานด้านผู้บริหาร
– มาตรฐานด้านครูผู้สอน

ขอบคุณข้อมูลจาก สิ่งพิมพ์ สกศ. http://www.onec.go.th 

 

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: