รายงานการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ (ตาม พ.ร.บ.2542)

Posted on 08/10/2012. Filed under: + ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Tags: , , , |


ขอบคุณข้อมูลจาก: สิ่งพิมพ์ สกศ.
รายงานการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ (ตาม พ.ร.บ.2542) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2548
ISBN : 974-559-667-1

เป็นเอกสารชุดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ เล่มที่ 9 จากการคัดเลือกครูต้นแบบ จำนวน 586 คน โดยสังเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรุ้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 …

อ่านต่อ

รายงานการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ (ตาม พ.ร.บ.2542) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2548
ISBN : 974-559-679-5

เป็นเอกสารชุดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ เล่มที่ 7 จากการคัดเลือกครูต้นแบบ จำนวน 586 คน โดยสังเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรุ้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 …

อ่านต่อ

รายงานการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ (ตาม พ.ร.บ.2542) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2548
ISBN : 974-559-677-9

เป็นเอกสารชุดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ เล่มที่ 6 จากการคัดเลือกครูต้นแบบ จำนวน 586 คน โดยสังเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรุ้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 …

อ่านต่อ

รายงานการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ (ตาม พ.ร.บ.2542) สรุปรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2548
ISBN : 974-559-642-6

เป็นเอกสารชุดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ เล่มที่ 1 จากการคัดเลือกครูต้นแบบ จำนวน 586 คน โดยสังเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรุ้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544…

อ่านต่อ

 

Post By: กฤดาภรณ์ แม่น้องปัญปัน (homeschool2u) โฮมสคูล-ทู-ยู

Make a Comment

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: